Nazywam się Sławomir Cichy, urodziłem się 11.07.1973. Mam duże doświadczenie w zakresie administracji i projektowania systemów informatycznych opartych o relacyjne bazy danych. Do grudnia 2013 roku obejmowałem stanowisko Kierownika Działu Administracji Baz Danych i Serwerów Aplikacji w Wirtualna Polska S.A., prowadząc projekty rozwoju aplikacji wspierających zarządzenie firmą. Jestem certyfikowanym Project Managerem metodologii PRINCE2 (P2R/887108). Obecnie prowadzę działalność gospodarczą pod marką "Sci Software Sławomir Cichy".

Motto

Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz.Przebieg pracy zawodowej

Od 1994 roku pracuje zawodowo:

 • od 1994 do 1996  - Praca dorywcza podczas studiów, między innymi w firmie IMP-CAD jako wykładowca podstaw informatyki (oprogramowanie MS Word 6.0, MS Excel 5.0), PTK Centertel Gdańsk (baza danych stacji roboczych), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (baza danych wykorzystywana podczas rekrutacji na I rok studiów).
 • od 05.1997 do 10.1997 - Poligaz Gdańsk Sp. Z o.o. jako wsparcie informatyczne i administrator NetWere. Tam zdobywałem szlify jako młody administrator IT.
 • od 11.1997 do 09.1999 - Centrum Nowych Technologii Sp. Z o.o. (CNT) jako projektant systemów informatycznych, programista oraz administrator bazy danych.
 • od 10.1999 do 12.2013 - Wirtualna Polska SA. (WP) jako projektant systemów informatycznych, programista oraz administrator bazy danych, Kierownik Zespołu Administracji Baz Danych, Kierownik Działu Administracji Baz Danych i Serwerów Aplikacji.
 • od 01.2013 - Sci Software Sławomir Cichy, samodzielna działalność gospodarcza. W ramach działalności realizuję zadania w ramach kontraktów B2B z firmami:

Doświadczenie zawodowe

Podczas pracy zdobyłem doświadczenie w następujących obszarach IT:

Administracja systemami informatycznymi

 • Administrowanie serwerami relacyjnych baz danych Oracle Database EE (od wersji 7.3.xdo 11.x), MySQL (od wersji 3.2 do 5.x) oraz PostgreSQL na platformach Sun Sparc Solaris, Linux w firmach CNT oraz WP.
 • Administrowanie serwerami aplikacji JBoss, Tomcat, WebSphere.
 • W ramach wykonywanych czynności administracyjnych wykonywane były następujące obowiązki:
  • prace konserwacyjne istniejących instancji baz danych: obserwacja zainstalowanych produktów, usuwanie awarii, optymalizacja produktów;
  • testowanie nowych produktów bazodanowych;
  • akceptacja implementacji nowych serwisów pod względem współpracy z bazami danych
  • tworzenie planów rozwoju środowiska bazodanowego
  • rozwój systemów bazodanowych na podstawie przyjętych planów

Projektowanie systemów informatycznych

 • Projektowanie i implementacja sytemu wspomagającego prace Wydziałowych Komisji Kwalifikacyjnych na Politechnice Gdańskiej. System oparty jest o relacyjną bazę danych na platformie MS Access 2.0 for Windows 3.x (1995-1997)
 • Projektowanie i implementacja aplikacji opartych o technologie firmy Oracle
  • serwisy internetowe WP np. tv.wp.pl, moto.wp.pl (1999-2001)
  • serwisy dla Oracle Polska Sp. Z o.o., AIG, Volkswagen Bank Polska (1997-2001)
 • Projektowanie i zaimplementowanie aplikacji opartych o relacyjne serwery baz danych Oracle Database EE, DB2
  • wizualizacja wyborów prezydenta RP w roku 2000
  • wizualizacja wyborów parlamentarnych w roku 2001 (http://wybory2001.pkw.gov.pl/)
  • wizualizacja wyborów samorządowych w roku 2002 (http://wybory2002.pkw.gov.pl/)
  • „Herkules” - aplikacja wspomagająca wprowadzanie pakietów faktur do systemu księgowego Oracle Financials Application (obsługa systemów wewnętrznych WP)
 • Projektowanie i zaimplementowanie aplikacji w technologii JavaEE (wykorzystanie technologii Hibernate, EJB, Spring, Struts) opartych o relacyjne serwery baz danych Oracle Database EE oraz MySQL
  • „Ares” – uniwersalne repozytorium danych dokumentów, środków trwałych oraz innych dóbr ewidencjonowanych (obsługa systemów wewnętrznych WP)
  • „SPiiD” – System Przepływu Informacji i Danych oparty o system zarządzania procesami Teamworks 6.1, WebSphere Lombardi Edition 7.2 obecnie IBM BPM 7.5 (obsługa systemów wewnętrznych WP)
  • „Andro” – zbiór bibliotek JavaEE, ze źródłem danych obsługującym połączenia do serwera bazy danych Oracle EE.
  • "IBPM Mercury Portal" - uniwersalne repozytorium danych spraw, GUI dla systemu usług baz danych Mercury DB (HgDB) 3.0.
  • "Mercury DB (HgDB) 3.0" -  serwer usług (SOAP oraz REST) pozwalający na zarządzanie dowolnymi obiektami, nazywanymi również sprawami.

Możliwości

Umiejętności

 • Kierowanie zespołami projektującymi i wdrażającymi systemy informatyczne.
 • Projektowanie, implementacja oraz optymalizacja architektury relacyjnych baz danych
 • Projektowanie i implementacja aplikacji webowych opartych o serwery aplikacji JBoss, Apache Tomcat, IBM WebSphere oraz relacyjne bazy danych przy wykorzystaniu
 • Prowadzenie projektów przy użyciu metodologii PRINCE2, Agile

Technologia

 • Narzędzia: IBM BPM, TOAD, Qdesigner, Eclipse, Sun Java Studio
 • Języki programowania: Java (EJB, Hibernate, Spring, Struts), C#, C, C++, Visual Basic, Pascal, Visual C++, Delphi 1.0 i 3.0, Assembler
 • Serwery baz danych: Oracle, MySQL, PostgreSQL, IBM DB2 oraz MSSQL
 • Systemy operacyjne: SunOS, Linux, Unix, MS Windows
 • Środowisko developerskie Java: Eclipse + Maven (build manager) + Jenkins (continuous integration) + Nexus (maven repository) + Sonar (quality management platform) + JIRA (BugZilla) (bug tracker) + CVS (SVN, GIT) (version control system)

Inne

 • Prawo jazdy kat. AB od 1991 roku
 • Dostateczna znajomość języków:
  • angielskiego (dobre czytanie, dostateczne mówienie)
  • rosyjskiego.

Wykształcenie

Ważne kursy

 • Kurs Oracle8: Administracja baz danych DBA8 (1999)
 • Kurs Oracle8i: Archiwizacja i odtwarzanie DBA - 1B (2001)
 • ALTKOM: cykl szkoleń „Wysoka jakość pomorskich pracowników z firm ICT”: PRINCE2 (2012)

Edukacja

 • Politechnika Gdańska, wydział ETI, specjalność Komputerowe Systemy Automatyki (KSA) na kierunku Automatyka i Robotyka (1997).
 • Studia podyplomowe, Zarządzanie Projektami, (2006/2007) Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.