Sci Software Sławomir Cichy

The greatest asset of Sci Software is Sławomir Cichy.

  Sci Software is a sole proprietorship run since January 2, 2014. The company is young, one-person, but represents the experience of over 25 years of work, during which the owner of the company participated in the creation of IT systems, managed relational database servers and acted as a team leader. Sci Software is a business partner of IBPM S.A.

  The greatest asset of Sci Software is Sławomir Cichy.

  Specialization

  • Database design, implementation and tuning.
  • Software development in Java, design and implementation of web applications based on Apache Tomcat and IBM WebSphere application servers.
  • Design and implementation of BPM processes using the IBM BPM tool.
  • Leading teams designing and implementing IT systems.

  Products

  In addition to providing IT services, Sci Software produces commercial software, including:

  The company participates in Open Source projects in the field of creating IT systems that process large volumes of data.


  Clients

  Companies that have trusted and decided to use Sci Software's services and products:

  IBPM Inea asta-net UMed Wiener


  Company's data

  Entrepreneur company Sci Software Sławomir Cichy
  VAT number (EU) PL9570429696
  REGON number 222009584
  E-mail address info@scisoftware.pl
  A website address https://scisoftware.pl/
  Address of the principal place of business Bojano ul. Bolesława Chrobrego 4, 84-207 Koleczkowo. powiat wejherowski, woj. POMORSKIE, POLAND
  VAT payer? YES
  mBank account 49 1140 2004 0000 3702 7675 8083
  Predominant economic activity (PKD code) 62.09.Z Other service activities in the field of information and computer technologies.
  Conducted economic activity (PKD code) 62.09.Z, 58.21.Z, 58.29.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.11.Z, 62.12.Z, 70.22.Z, 72.19.Z, 72.20.Z, 74.10.Z, 74.90.Z, 82.99.Z, 90.03.Z, 96.09.Z

  Sci Software to jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona od 2 styczna 2014 roku. Firma jest młoda, jednoosobowa, ale reprezentuje doświadczenie już ponad 25 lat pracy, w czasie której właściciel firmy brał udział w tworzeniu systemów informatycznych, zarządzał serwerami relacyjnych baz danych oraz pełnił rolę kierownika zespołów. Sci Software jest partnerem biznesowym firmy IBPM S.A.

  Największym atutem Sci Software jest Sławomir Cichy.

  Specjalizacja

  • Projektowanie, implementacja i tuning baz danych.
  • Tworzenie oprogramowania w języku Java, projektowanie i implementacja aplikacji webowych opartych o serwery aplikacji Apache Tomcat oraz IBM WebSphere.
  • Projektowanie i implementacja procesów BPM przy wykorzystaniu narzędzia IBM BPM.
  • Kierowanie zespołami projektującymi i wdrażającymi systemy informatyczne.

  Produkty

  Oprócz świadczenia usług informatycznych, Sci Software zajmuje się produkcją oprogramowania komercyjnego, miedzy innymi:

  Firma uczestniczy w w projektach Open Source w zakresie tworzenia systemów informatycznych przetwarzających duże wolumeny danych.


  Klienci

  Firmy, które zaufały i zdecydowały się na korzystanie z usług i produktów Sci Software:

  IBPM Inea asta-net UMed Wiener


  Dane firmy

  Firma przedsiębiorcy Sci Software Sławomir Cichy
  Numer NIP (EU) PL9570429696
  Numer Regon 222009584
  Adres poczty elektronicznej info@scisoftware.pl
  Adres strony internetowej https://scisoftware.pl/
  Adres głównego miejsca wykonywania działalności Bojano ul. Bolesława Chrobrego 4, 84-207 Koleczkowo. powiat wejherowski, woj. POMORSKIE, POLSKA
  Płatnik VAT? TAK
  Konto mBank 49 1140 2004 0000 3702 7675 8083
  Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
  Wykonywana działalność gospodarcza (kod PKD) 62.09.Z, 58.21.Z, 58.29.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.11.Z, 62.12.Z, 70.22.Z, 72.19.Z, 72.20.Z, 74.10.Z, 74.90.Z, 82.99.Z, 90.03.Z, 96.09.Z